Welcome Back !

Sign in to continue to control your electric bill.

Don't have an account ? Signup now

© 2023 qilowatt.it

Eeltingimused teenuse kasutamiseks

  • Qilowatt tarkvara teenuse kasutamiseks peab kasutaja võimaldama lülitusseadme pideva ligipääsu internetile üle WiFi. Vajalik andmeside kiirus ühele seadmele on minimaalselt 10kb/s ja andmeside maht võib ulatuda kuni 15 MB/kuus.
  • Tarkvara kasutajaliides töötab enamlevinud veebi-brauserites.
  • Esmaseks seadistamiseks on vaja WiFi võrgus töötavat veebibrauseriga nutiseadet või arvutit.
  • Teenuse kasutamiseks tuleb nõustuda tingimustega.
  • Teenus on kättesaadav Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

Teenuse kasutamise tingimused

Üldine info

QWATT OÜ (registrikood 16373039) (edaspidi Teenusepakkuja) pakub IoT tarkvarateenust (edaspidi Teenus), mille peamine eesmärk on üle interneti lülituskäskude edastamine koduseadmetele. Juhtida saab eelseadistatud WiFi relee ja infrapunasignaali saatjaid ning Home Assistance (HA) tarkvaraga seotud seadmeid. Täpsem ülevaade sobivatest seadmetest on toodud kodulehel https://qilowatt.eu. Seadme lülitustingimuste seadistamiseks on kasutajaliides aadressil https://app.qilowatt.it.

Tarkvara kasutamine

Teenuse kasutamise juhend on nähtav https://app.qilowatt.it lehel peale isiku tuvatust.
Juhul kui seade ei ole planeeritud lülitushetkel serveriga ühenduses, siis lülitust ei toimu. Ühenduse taastumisel lülitatakse seadet vastavalt sellele ajahetkele planeeritud graafiku järgi. Teenusepakkuja ei vastuta lülituste tegemise või ärajäämistest põhjustatud kulude eest. Teenusepakkuja ei võta vastutust kolmandate osapoolte (eWeLink, Home Assistant, Shelly) tarkvaraga seotud andmeside eest.

Pretensioonide lahendamine

Teenusega seotud pretsensioonid tuleb esitada epostiga aadressile support@qilowatt.it. vaadatakse läbi keskmiselt 10 tööpäeva jooksul. Maksimaalne aeg lahenduse pakkumiseks on 30 tööpäeva. Kliendile vastatakse telefoni või eposti teel. Kui tarbija ei ole lahendusega nõus, siis on tal võimalik pöörduda Tarbijakaitseameti või kohtu poole.

Teenuse kasutamise turvalisus

Teenuse kasutamisele on rakendatud turvalise andmeside protokollid ja seeläbi on minimeeritud andmeside kaaperdamise võimalus. Teenus ei vaja avatud interneti porte. Kasutajaliidesega ühendataval seadmel soovitame kasutada viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara. Kasutajakonto andmeid Teenusepakkuja kolmandatele isikutele ei avalda.

Tingimuste kehtivus

Tingimused kehtivad kasutuslepingu sõlmimise hetkest kuni lepingu lõpetamiseni või uute tingimuste kehtestamiseni, millest Teenusepakkuja teatab vähemalt kuu aega ette.